• รูปภาพแทนหน้าแรก

  เป็นบริษัทตรวจสอบงานวิศวกรรมอาคารครบวงจรที่มีประสบการณ์ และความชำนาญในงานอาคารทุกประเภท

  • มีความรับผิดชอบในงานตรวจสอบให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล และเสร็จตามเวลาที่กำหนด
  • มีความพร้อมที่จะบริหารจัดการหรือใช้เครื่องมือตรวจสอบในราคาที่สามารถแข่งขันได้
  • สร้างความพึงพอใจในระดับสูงให้แก่ลูกค้า
  • ใช้ศักยภาพของบริษัทในการขยายธุรกิจ โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

   

 •                              “มุ่งสู่การเป็นบริษัทบริหารจัดการด้านวิศวกรรมอาคาร

 •                             “ทุกการตรวจสอบ มั่นใจใน “คุณภาพ” พร้อมให้บริการ


ประวัติที่มาของบริษัท

บริษัท โมสท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อธันวาคม พ.ศ. 2556 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 3 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้บริการ

 1. ธุรกิจบริการตรวจสอบอาคาร (Building Inspection)
 2. ธุรกิจบริหารจัดการด้านวิศวกรรม (Engineering Management)
 3. ธุรกิจบริหารที่ปรึกษาด้านพลังงาน (Energy Management)

ด้วยทีมงานด้านวิศวกรรมมืออาชีพรุ่นใหม่ที่พร้อมดูแล แนะนำ และให้คำปรึกษา เพื่อตอบทุกความต้องการของคุณอย่างมืออาชีพ

จาก ประสบการณ์ตรงของทีมงาน และด้วยการบริการที่หลากหลายรูปแบบที่สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้ตอบสนองกับ ความต้องการของเจ้าของอาคารได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปได้จริง