ธุรกิจบริหารที่ปรึกษาด้านพลังงาน (Energy Management)

เป็นการให้บริการที่ครบวงจรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินการด้านพลังงานอาคารของเจ้าของโครงการโดย

  • ให้คำปรึกษาด้านการจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน
  • ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

 

 re_figure4b
re_figure4a
  
 
 

 

Posted in Services.