โครงการตรวจสอบอาคารที่ทางบริษัท โมสท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้รับการว่าจ้าง